Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Γνωστικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες παιδιών με δυσκολίες μάθησης στις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου

Μιχάλης Βάμβουκας, Ιωάννης Σπαντιδάκης, Αγγελική Μουζάκη, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Κρήτης

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να καταγράψει το περίγραμμα των γνωστικών δεξιοτήτων μαθητών των πρώτων τάξεων του Δημοτικού που εμφανίζουν δυσκολίες μάθησης. Σκοπός της διερεύνησης αυτού του ζητήματος ήταν η διατύπωση προτάσεων για το περιεχόμενο και την οργάνωση έγκαιρης και εντοπισμένης διδακτικής παρέμβασης.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Εκπαιδευτικό υλικό για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ

Tο ακόλουθο εκπαιδευτικό υλικό παρήχθη στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων επιμόρφωσης και εξειδίκευσης των πράξεων του ΕΠΕΑΕΚ: α) Έγκαιρη και συστηματική ανίχνευση, αξιολόγηση και υποστήριξη των μαθητών με μαθησιακά προβλήματα, προβλήματα λόγου και ομιλίας και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. β) Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει τα εξής:

- Βιβλίο: "Διαγνωστική αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών στο Δημοτικό Σχολείο (Ανάγνωση, Ορθογραφία, Δυσλεξία, Μαθηματικά)". (pdf 1,28ΜΒ)

- Βιβλίο: "Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις και υλικό για την αξιολόγηση και αντιμετώπιση των μαθησιακών δυσκολιών των μαθητών του Δημοτικού Σχολείου". (pdf 2,06 ΜΒ)

Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάκτηση του γραπτού λόγου

Μαράκη Ελένη, Σχολική Σύμβουλος στην 7η Περιφέρεια Π.Ε. Νομού Ηρακλείου
Κολαρά Ευτέρπη, Ειδική Παιδαγωγός – Λογοθεραπεύτρια

Η κατάκτηση της γραφής και της ανάγνωσης είναι ένα σύνθετο φαινόμενο το οποίο, σύμφωνα με τις αρχές του αναδυόμενου εγγραματισμού, ξεκινά πολύ πιο νωρίς από την τυπική είσοδο του παιδιού στο δημοτικό σχολείο. Στην παρούσα εργασία αναλύονται οι σημαντικότερες δεξιότητες, που ένας μαθητής της πρώτης σχολικής ηλικίας πρέπει να κατέχει για να αποκτήσει θετική σχέση με το γραπτό λόγο στο μέλλον. Αναλύεται ιδιαίτερα ο ρόλος της φωνολογικής επίγνωσης και γιατί αυτή αποτελεί βασικό προγνωστικό παράγοντα για πιθανά μαθησιακά προβλήματα. Τέλος, δίνεται έμφαση στο έργο των εκπαιδευτικών της προσχολικής ηλικίας και της πρωτοσχολικής ηλικίας, καθώς οι νέες αντιλήψεις για την κατάκτηση του γραπτού λόγου είναι απαραίτητες να ενσωματώνονται στο καθημερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αλλά και των πρώτων τάξεων του δημοτικού σχολείου.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ

Ο Ρόλος της Φωνολογικής Συνειδητότητας στην Κατάκτηση του Γραπτού Λόγου

Κολαρά Ευτέρπη, Ειδική Παιδαγωγός - Λογοθεραπεύτρια, Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Freie University Berlin με έμφαση στις Μαθησιακές Δυσκολίες - Λογοθεραπεία

Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι να αναδειχθεί ο σημαντικός ρόλος της φωνολογικής συνειδητότητας στην κατάκτηση του γραπτού λόγου. Τα πρώτα στάδια της φωνολογικής συνειδητότητας κατακτώνται στην περίοδο της προσχολικής ηλικίας και ελλείψεις στη γλωσσολογική αυτή δεξιότητα μπορεί να σηματοδοτούν την ύπαρξη μελλοντικών μαθησιακών δυσκολιών. Γίνεται αναφορά, στα κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την ακριβή μέτρησή της καθώς και για την εξελικτική της πορεία. Οι αξιόπιστες μετρήσεις της φωνολογικής συνειδητότητας, είναι καθοριστικές για το αν θα θέσουν ένα μαθητή στην ομάδα υψηλού κινδύνου για ανάπτυξη αναγνωστικών δυσκολιών και θα τον παραπέμψουν σε πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ

Μετάφραση Συνεργατικού σχεδίου εργασίας - "Target the problem"

Mετάφραση του συνεργατικού σχεδίου εργασίας με τίτλο "target the problem" των:
- Reading Rockets
- The Access Center
- LD Online

Τη μετάφραση του κειμένου έκανε η κα Μητρουλάκη Σωτηρία - Εκπαιδευτικός Ειδικής Αγωγής ΚΕΔΔΥ Ν. Έβρου ενώ την επιμέλεια ανέλαβε ο κ. Αλβανόπουλος Γιώργος - Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ν. Καβάλας.

Θεωρούμε οτι το συγκεκριμένο συνεργατικό σχέδιο εργασίας θα είναι ιδιαίτερα επιβοηθητικό τόσο για τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες όσο και για τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή απορία παρακαλώ επικοινωνήστε με την παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση sotiria6@hotmail.com

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες

Υπεύθυνη Έργου: Καθηγήτρια Σουζάνα Παντελιάδου Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής, spadel@uth.gr

Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού

Το εκπαιδευτικό υλικό χωρίζεται σε τρία τεύχη.

Το τεύχος Α αναφέρεται σε εισαγωγικές έννοιες που συνδέονται με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και δίνει στους επιμορφούμενους τη δυνατότητα να κατανοήσουν την πολυδιάστατη φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών, να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των Μαθησιακών Δυσκολιών και της σχολικής τάξης, να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των παιδιών και των εφήβων με Μαθησιακές Δυσκολίες και να αναγνωρίσουν τις δικές τους υποχρεώσεις και δυνατότητες στο πλαίσιο της σημερινής θεσμικής λειτουργίας του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το τεύχος Β περιλαμβάνει πρωτόκολλα παρατήρησης και αξιολόγησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των δεξιοτήτων τους, συνοδευόμενο με οδηγίες, επεξηγήσεις και προσυμπληρωμένα πρωτόκολλα case studies, για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων στη διάρκεια των τριών μηνών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της επιμόρφωσης. Τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο σε γνωστικά, όσο και σε κοινωνικο-συναισθηματικά προβλήματα και έχουν ως στόχο την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στα ουσιώδη προβλήματα και στην υποστήριξή τους στην ερμηνεία των προβλημάτων αυτών.

Στο τεύχος Γ παρουσιάζονται θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να απαντώνται ερωτήματα εκπαιδευτικών από τις διαφορετικές ειδικότητες που θα συμμετέχουν.

Το Α' Τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ.

Το Β' Τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ..

Το Γ' Τεύχος είναι διαθέσιμο εδώ..

First Previous   Εμφάνισε 3 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή