Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Κριτήρια αξιολόγησης των προβλημάτων μάθησης στο Δημοτικό Σχολείο

Γιώργος Μπάρμπας, Λέκτορας - Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης
Ελευθερία Τουτουντζή, Nηπιαγωγός - Εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη
Μαρία Παππά, Γραμματεία Πανεπιστημίου Αιγαίου

Πηγή: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, www.pi-schools.gr

Οι σχολικές δυσκολίες αποτελούν μια ετερογενή ομάδα προβλημάτων πολυκαθοριζόμενη αιτιολογικά. Για να διαπιστωθεί το είδος και η σοβαρότητα των δυσκολιών αυτών απαιτείται σφαιρική εκτίμηση και διαφορική διάγνωση, η οποία πρέπει να βασίζεται στη διεπιστημονικότητα. Το πρώτο βήμα στη διαδικασία αξιολόγησης είναι η ανίχνευση των προβλημάτων.

Ένα ανιχνευτικό κριτήριο που βοηθά τον εκπαιδευτικό στον εντοπισμό των μαθησιακών δυσκολιών και στη διαφοροποίηση από άλλες μορφές σχολικών δυσκολιών είναι το Learning Disabilities Diagnostic Inventory (LDDI). Παράλληλα απαιτείται η διερεύνηση της μαθησιακής-γνωστικής λειτουργίας του ίδιου του παιδιού με κατάλληλα κριτήρια που αξιολογούν τις ικανότητές του στους διάφορους τομείς της ανάπτυξης. Ένα τέτοιο κριτήριο είναι η 4η αναθεώρηση του Detroit test of Learning Aptitude (DTLA-4). Στόχος της έρευνας ήταν η διερεύνηση του βαθμού σύγκλισης των δύο κριτηρίων.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 79 μαθητών με σχολική υποεπίδοση, τρίτης και πέμπτης δημοτικού. Τα δεδομένα της αξιολόγησης έγιναν αντικείμενο ποιοτικής επεξεργασίας για κάθε μαθητή ξεχωριστά. Από τα ευρήματα προέκυψε ότι τα δύο κριτήρια συγκλίνουν και κατά συνέπεια μπορεί να χρησιμοποιηθούν συνδυαστικά στην αξιολόγηση των προβλημάτων μάθησης.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Επιμέλεια: Σουζάνα Παντελιάδου, Αντωνία Πατσιοδήμου, Γιώργος Μπότσας

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες αποτελούν την πολυπληθέστερη κατηγορία ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών και απασχολούν σημαντικό αριθμό μαθητών, γονέων, εκπαιδευτικών και ερευνητών από πολλούς επιστημονικούς χώρους. Τα τελευταία 10 χρόνια το ενδιαφέρον αυτό έχει εκφρασθεί και στο επίπεδο των εκπαιδευτικών δομών, ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Όμως, οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν αποτελούν αποκλειστικό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας, αλλά συνεχίζονται στην εφηβεία ή στην ενήλικη ζωή και απαιτείται ειδική στήριξη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

περισσότερα

«Δώσε μου την ευκαιρία»: Πρώιμη Ανίχνευση και Εκπαιδευτική παρέμβαση για τις Μαθησιακές Δυσκολίες.

Ευθαλία Καδέρογλου, M.Ed Ειδική Παιδαγωγός - Σύμβουλος Πρώιμης Παρέμβασης, Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Ειδικών Παιδαγωγών, Ειδική Συνεργάτης www.specialeducation.gr

Ο όρος Μαθησιακές Δυσκολίες συχνά συγχέεται με τη δυσλεξία που είναι μία διαταραχή της αναγνωστικής ικανότητας. Στην πραγματικότητα ο όρος «Μαθησιακές Δυσκολίες» αποτελεί έναν όρο «ομπρέλα» που περικλείει μία ευρύτατη πολυποικιλότητα δυσκολιών στην μάθηση. Αυτές οι δυσκολίες μπορεί να έχουν διαφορετικές αφετηρίες που προκύπτουν άλλοτε από περιβαλλοντικούς και άλλοτε από νευροβιολογικούς λόγους.

Παρακάτω εξετάζονται κάποιες από τις πιο συχνές κατηγορίες στις οποίες οφείλονται οι διάφορες Μαθησιακές Δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά τόσο στην πρωτοσχολική εκπαίδευση όσο και κατά την φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο. Αναφέρονται ενδεικτικά κάποια βασικά χαρακτηριστικά των κατηγοριών αυτών για να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην ανίχνευση των Μαθησιακών Δυσκολιών και τέλος δίδονται ενδεικτικές δραστηριότητες εκπαιδευτικής παρέμβασης για κάθε κατηγορία που εξετάστηκε.

Η εισήγηση είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ως μέσο αντιμετώπισης των μαθησιακών δυσκολιών

Βλασσοπούλου Κλεονίκη, Ειδική Παιδαγωγός, ΜΑ
Παπαδημητρίου Μαρία, Λογοπεδικός

Φανταστείτε μία τάξη του μέλλοντος. Σίγουρα ο καθένας έχει μια διαφορετική εικόνα για αυτήν την τάξη. Σίγουρα όμως σε όλων την εικόνα υπάρχει ένα κοινό συστατικό: η ενσωμάτωση των ηλεκτρονικών υπολογιστών όχι μόνο ως παρουσία στο χώρο αλλά και ως καθημερινό εργαλείο δουλειάς και μάθησης. Σε πολλές χώρες της Ευρώπης αυτή η εικόνα δεν απέχει πολύ από την πραγματικότητα. Στη χώρα μας, όμως, αν εξαιρέσουμε το μάθημα της πληροφορικής καθώς και κάποια μεμονωμένα πειραματικά προγράμματα ακόμη αυτή η εικόνα ανήκει στο μέλλον.

Η δικιά μου μελλοντική "ιδανική" τάξη έχει ακόμη ένα επιπλέον σημαντικό συστατικό. Την ένταξη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες-ακόμη και κάποιων μαθητών που σήμερα φοιτούν σε ειδικά σχολεία. Και δεν αναφέρομαι σε μία ένταξη μόνο ως φυσική παρουσία των μαθητών μέσα στη τάξη αλλά μία ουσιαστική συμμετοχή στη καθημερινή διαδικασία μάθησης.

Αυτή η εργασία θα διερευνήσει το το ρόλο που μπορούν να παίξουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές ώστε να διευκολύνουν την ένταξη των παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στα σχολεία και να μειώσουν τις διαφορές που αυτά τα παιδιά αντιμετωπίζουν στην κατάκτηση της γνώσης σε σχέση με τους υπόλοιπους συμμαθητές τους.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Τεχνολογικές Παρεμβάσεις στις Μαθησιακές Δυσκολίες του Γραπτού Λόγου

Ιωάννης κ. Δημάκος, Πανεπιστήμιο Πατρών, Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τομέας Ψυχολογίας
e-mail: idimakos@otenet.gr

Μια σειρά ερευνών έχει περιγράψει τις ουσιαστικές διαφορές στη γραπτή έκφραση μεταξύ των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες (ΜΔ) και των συμμαθητών τους με κανονική επίδοση στο γραπτό λόγο. Έχει προταθεί η άποψη πως οι νέες τεχνολογίες και η χρήση του Η/Υ μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές με Μαθησιακές Δυσκολίες να βελτιώσουν τα γραπτά κείμενά τους παρά τα όποια προβλήματα αυτοί αντιμετωπίζουν. Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται η σχετική βιβλιογραφία στο χώρο της Ειδικής Αγωγής και των Μαθησιακών Δυσκολιών και προτείνονται λύσεις και ιδέες για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στα αναλυτικά προγράμματα και την καθημερινή πραγματικότητα των σχολικών τάξεων.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

Οι Μαθησιακές Δυσκολίες στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Σπύρος Σούλης, Επίκουρος Καθηγητής, στο Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα μαθητών που παρουσιάζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην ανάγνωση. Για παράδειγμα σ' ένα ποσοστό από 4% έως 20% των παιδιών της σχολικής ηλικίας καταγράφονται επιβραδύνσεις ή καθυστερήσεις στην αναγνωστική διαδικασία.

Η ανάγνωση κατανοείται ως διαδικασία αναγνώρισης λέξεων, προτάσεων και γενικότερα της μορφής και του νοήματος του γραπτού λόγου. Με τον όρο αναγνώριση περιγράφεται η ετοιμότητα του ατόμου να προσδιορίζει «κάτι» στη μνήμη του, να το θυμάται. Υπάρχει δηλαδή ως παράσταση στη μνήμη, την ανασύρει, τη συγκρίνει με την καινούρια παράσταση του ερεθίσματος και τελικά την ταυτίζει. Επομένως αναδεικνύεται ο ρόλος της μνήμης και συγκεκριμένα της βραχυχρόνιας (άμεσης) ιδιαίτερα σημαντικός. Η βραχυχρόνια μνήμη περιγράφει τη λειτουργία του ατόμου να συγκρατεί τις παραστάσεις (ερεθίσματα) όσο απαιτείται για να τις κατανοήσει. Κατά τον Miles (1993) μόνο 7+/-2 ασύνδετα στοιχεία μεταξύ τους (φθόγγοι, λέξεις, αριθμοί) μπορούν να συγκρατηθούν στη βραχυχρόνια μνήμη. Στο σημείο αυτό χρειάζεται να επισημάνουμε ότι η βραχυχρόνια μνήμη δεν εδράζεται μόνο στα οπτικά ερεθίσματα, στην οπτική πληροφόρηση, αλλά ενισχύεται ιδιαίτερα με την οργάνωση των παραστάσεων που προκύπτουν από τα ερεθίσματα. Ο αναγνώστης αντί να παραμείνει στα μεμονωμένα οπτικά σύμβολα, αναζητεί να ανακαλύψει ή να προσδώσει (το) νόημα σ΄ αυτά τα σύμβολα. Συνεπώς η ανάγνωση προσδιορίζεται ως η διαδικασία που περιλαμβάνει:

- τη φωνολογικοκωδικοποίηση (αποκωδικοποίηση),

- τη συσχέτιση ανάμεσα στους φθόγγους και τις λέξεις,

- την κατανόηση.

Η δυσκολία που παρουσιάζεται σε κάποιο από τα προαναφερόμενα επίπεδα της ανάγνωσης καταγράφει το πρόβλημα. Υπάρχουν δηλαδή μαθητές που δεν καταφέρνουν είτε να αποκωδικοποιήσουν το γράμμα-σύμβολο ή να συνδυάζουν τα γράμματα, να καταλαβαίνουν τη διαφορετικότητα ανάμεσα στις λέξεις ή να κατανοήσουν τη σημασία των λέξεων, είτε να επιτύχουν τη ταύτιση ανάμεσα στο σημαίνον και το σημαινόμενο.

Η εργασία είναι διαθέσιμη εδώ.

First Previous   Εμφάνισε 4 από 5 σελίδες   Next Last
επιστροφή