Ελληνικά
English
Ειδική εκπαίδευση
Εκπαίδευση παιδιών με:
Χρήσιμα
Δημοψήφισμα
Ποιά είναι η γνώμη σας για την ιστοσελίδα μας;
Πολύ καλή
Καλή
Μέτρια
Θέλει περισσότερες πληροφορίες
Κακή


Δείτε τα αποτελέσματα

// //]]>

Τα άτομα με ειδικές ικανότητες έχουν δικαίωμα στην οδοντιατρική πρόληψη και φροντίδα

- Δρ. Νικόλαος Κούβελας, Επ. Καθηγητής οδοντιατρικής σχολής Αθηνών, Πρόεδρος της Οδοντιατρικής Εταιρίας για Α.μ.Ε.Α
- Κωνσταντίνος Καλογήρου, οδοντιατρική αποκλειστικά για παιδιά και άτομα με Ειδικές Ανάγκες

Πηγή: http://www.iatronet.gr/

Όλα τα άτομα με ειδικές ανάγκες έχουν δικαίωμα στην οδοντιατρική φροντίδα. Και οδοντιατρική φροντίδα δεν είναι μόνο η θεραπεία, αλλά και η πρόληψη. Αν μάλιστα αναλογιστούμε τις μεγάλες δυσκολίες που συνεπάγεται η οδοντιατρική θεραπεία τέτοιων περιστατικών, τότε εύκολα καταλαβαίνουμε ότι στην περίπτωση των ατόμων αυτών η πρόληψη έχει ξεχωριστή βαρύτητα.

περισσότερα

Πώς μαθαίνουν οι μαθητές

Στέλλα Βοσνιάδου, Καθηγήτρια Γνωστικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Τμήμα Μεθοδολογίας, Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ)

Οι ψυχολογικές αρχές που περιγράφονται σε αυτό το φυλλάδιο ανακεφαλαιώνουν ορισμένα από τα σημαντικά πορίσματα της τρέχουσας έρευνας για τη μάθηση και αφορούν στην εκπαίδευση. Προσπαθούν να ενσωματώσουν έρευνες από διαφορετικές περιοχές της ψυχολογίας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται η εκπαιδευτική, η εξελικτική, η γνωστική, η κοινωνική και η κλινική ψυχολογία. Οι έρευνες αυτές μας έχουν προσφέρει νέες ιδέες για τη μαθησιακή διαδικασία και την εξέλιξη της γνώσης σε πολλούς τομείς μελέτης. Κατά συνέπεια, τα αναλυτικά προγράμματα και ο τρόπος διδασκαλίας αλλάζουν στα σχολεία σήμερα, προσπαθώντας να γίνουν πιο μαθητοκεντρικά παρά δασκαλοκεντρικά, να συνδέσουν το σχολείο με τις πραγματικές συνθήκες ζωής και να εστιαστούν στην κατανόηση και στη σκέψη παρά στην απομνημόνευση και την απλή εξάσκηση.

Αν και η καθεμιά από τις αρχές εξηγούνται ξεχωριστά, και οι 12 αρχές μαζί γίνονται ευκολότερα κατανοητές ως μία οργανωμένη ενότητα όπου η καθεμιά υποστηρίζει τις υπόλοιπες. Στο σύνολό τους, οι αρχές προτείνονται ως ένα ενιαίο πλαίσιο για το σχεδιασμό αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας. Πραγματικά, βρίσκονται πίσω από ένα αριθμό καινοτομικών προγραμμάτων σε σχολεία σε ολόκληρο τον κόσμο.

Το φυλλάδιο είναι διαθέσιμο εδώ.

Εφηβεία

Ρομποτή Σοφία, Κλιν. Ψυχολόγος

Εφηβεία ονομάζουμε την εξελικτική διεργασία στη ζωή του ανθρώπου που αρχίζει "βιολογικά" με τις μεταβολές της φυσιολογίας της ήβης και τελειώνει "ψυχολογικά" με την τελική οργάνωση της σεξουαλικότητας. Πρόκειται για ένα φαινόμενο ορμονικό, βιολογικό, πνευματικό. Είναι ένα προϊόν της ανθρώπινης διανόησης.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Η συμβολή του προγράμματος του Νηπιαγωγείου στην ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων

Γενειατάκη Ειρήνη, τ. Σχολ. Σύμβουλος Π.Α.

Παρόλο που δεν μπορούμε να ισχυριστούμε, ότι οι συνθήκες λειτουργίας των Νηπιαγωγείων μας είναι ιδανικές, ωστόσο θα ήταν παράλειψη να μην επισημανθεί, ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα που επιτρέπουν αρκετή αισιοδοξία.

Τα βήματα αυτά αφορούν:

- Στη βελτίωση της κτιριακής και υλικοτεχνικής υποδομής
- Στη μείωση του αριθμού των νηπίων ανά νηπιαγωγό
- Στη μόρφωση των νηπιαγωγών στα πανεπιστήμια
- Στην επιμόρφωση των ήδη υπηρετούντων
- Στην άνθιση της βιβλιογραφίας σχετικής με την προσχολική ηλικία
- Στην εφαρμογή αναλυτικού προγράμματος βασισμένου στις σύγχρονες ψυχο-παιδαγωγικές θεωρίες

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Η επιθετικότητα του παιδιού στο σχολείο και στην οικογένεια

Μιχαήλ Βερνάδος, Σχολικός Σύμβουλος Ειδικής Αγωγής

Όσο δύσκολο είναι να ανιχνεύσουμε τα αίτια της επιθετικότητας των παιδιών και το μέτρο της κρισιμότητας τους, άλλο τόσο δύσκολο είναι να κάνουμε τους κατάλληλους χειρισμούς, για να αντιμετωπίσουμε τις παιδικές εκρήξεις.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

Παιδιά σε μετακίνηση - Πολιτιστικό σοκ

Kirsten Hogh Thogersen Ph.D, Κλινική Ψυχολόγος, Beijing United Family Hospital, Beijing, People's Republic of China

Αρκετά ερευνητικά προγράμματα δείχνουν ότι σε ομάδες παιδιών και νέων ανθρώπων που ζουν στο εξωτερικό, το χάσμα βαθαίνει ανάμεσα στα παιδιά με ισχυρά ακαδημαϊκά εφόδια και στα άλλα παιδιά. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι ενώ η μετακίνηση μπορεί να βοηθήσει τα άτομα με ισχυρά ακαδημαϊκά εφόδια, μπορεί, από την άλλη, να θέσει στο περιθώριο εκείνα τα παιδιά με ισχνά ακαδημαϊκά εφόδια.

Παρόλα αυτά, το συμπέρασμά μου είναι ότι μολονότι μία επιτυχημένη μετάβαση σε ένα νέο πολιτισμικό περιβάλλον είναι δύσκολη, ωστόσο δεν είναι αδύνατη και έχει πραγματικά τα οφέλη της. Στη συνέχεια θα επισημάνω πώς τα παιδιά με μαθησιακές ανεπάρκειες και οι γονείς τους μπορούν να αντιμετωπίσουν μία πολύ δύσκολη περίοδο.

Το άρθρο είναι διαθέσιμο εδώ.

First Previous   Εμφάνισε 8 από 9 σελίδες   Next Last
επιστροφή